Gaeilge

Léamh, Léamh Leamh!!

Twinkl.ie: Created by teachers, ideal for home education, it has lots of appealing games, stories, worksheets etc. It is offering a free month’s subscription (enter offer code: IRLTWINKLHELPS)

Seomra Ranga Digiteach 👀
Ranganna agus Ceisteanna Mata trí Ghaeilge ar fáil tríd Aip Google Classroom.
https://aileachdigital.com/…/item/8-seomra-ranga-digiteach.…

Naíonáín-Rang a dó :

Rang a Trí -Rang a Sé :