Polasaithe

Polasaí 1 Caomhnú Páistí   Child Protection

             –Cumhdach Leanaí GS an Chuilinn    Child Protection Statement

**NUA** Polasaí 2 Iontrála na Scoile     Enrollment Policy

Fógra Bliaintúil Iontrála

Polasaí 3 Slándála agus Sábháilteacht         Health and Safety Policy

MEASÚNÚ RIOSCA GAEILGE 2019         Risk Assessment

RISK ASSESS BÉARLA 2019

             –RÁITEAS SCOILE 2019         Statement

Polasaí 4 Cód Iompar na Scoile      Code of Behaviour

EOLAS TUISTÍ CÓD IOMPAR           Information for Parents. Code of Behaviour 

Polasaí 5 Frith – Bhulaíocht     Anti-Bullying Policy

Polasaí 6 Idirchreidmheach      Interdenominational Policy

Polasaí 7 OCG – RSE      Relationship and Sexuality Education 

         –The RSE Curriculum

Polasaí 8 na Gaeilge 

Polasaí 9 Dáileadh Leighis      Policy on Administration of Medicines 

Polasaí 10 Iniúchadh na nGardaí    Policy on Garda Vetting 

Polasaí  12 Lóin Shláintiúla    Policy on Healthy Eating 

Polasaí 13 do Thuismitheoirí Nua     Incoming parents 

Polasaí 14 Obair Bhaile

16 Polasaí Roinnt Ranganna    Policy on Split Classes

18 Polasaí Cosaint Sonraí    Policy on Data Protection

18 Aguisín CSDP   GDPR Appendix

19 Nós-Imeachta Gearáine    Complaints Procedure 

Polasaí 21 Úsáid Substaintí    Policy on Substance Ubuse

Polasaí 22 Úsáid In-ghlactha Idirlín     Policy on Acceptable Use of the Internet

Polasaí 23 Tinreamh & Rannpháirtíocht    School Attendance & Participation Policy

        AGUISÍN B Tinreamh & Poncúlacht

Polasaí 25 Measúnú      Assessment Policy

Polasaí 27 Éadaí Scoile     School Uniform Policy 

Polasaí i leith úsáid Fóin Póca     Policy on Use of Mobile Phones

Polasaí Tacaíochta Foghlama      Learning Support Policy

Ploasaí CCTV

29 Polsaí Snámh     Policy on Swimming 

PolasaÍ 31 CRB _ ANA      Additional Needs Assistant Policy

PolasaÍ 32  Polasaí Maoirseachta Scoile School Supervision Policy