Garda Vetting

I nGaelscoil an Chuilinn déanaimid ár ndícheall cleachais a chur i bhfeidhm a chosnaíonn leas ár ndaltaí. Chuige sin, féachaimid le gnáthaimh chúramacha a

leanúint d’earcaíocht foirne agus roghnú oibrithe deonacha a bhféadfadh teagmháil a bheith acu le daltaí i gcomhthéacs na scoile.

In Gaelscoil an Chuilinn we are committed to practices which safeguard the welfare of our pupils. In this regard, Gaelscoil an Chuilinn will endeavour to follow careful

2 procedures for the recruitment of staff and selection of all volunteers who may have contact with pupils in a school context.

The full Garda Vetting Policy can be found in the policies section of the school’s website.

 

Cliceáil ar an nasc thíos chun foirm a íoslódáil.

Click the link below  to download a Vetting Invitation Form.

Garda Vetting Step 1