Éadaí Scoile

Éadaí Scoile |  School Uniform

 

Click here to view pricelist:     Gaelscoil An Chuilleann Pricelist 2

 Caitheann na páistí na héadaí bríste nó éadaí pilirín ar an Luan agus an Mháirt.

Caitheann siad éadaí reatha ar an gCéadaoin, an Déardaoin agus ar an Aoine.

The children wear the trouser uniform or the pinafore uniform on Mondays and Tuesdays. They wear their school tracksuits on Wednesdays, Thursdays and Fridays of each week.

I dtaobh cothromaíochta de, is féidir leis na cailíní ceachtar den dá rogha a chaitheamh ach ní ghlacfar le meascán éadaí.

In the interest of equality, girls may wear either the pinafore uniform or the trouser uniform.

 

Tá na héadaí scoile ar fáil ó LEDDYs

The school uniforms are available from Leddys in Blanchardstown Village. (01) 823 5466 www.leddysuniforms.com